Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων

 

 

 Αναλαμβάνουμε την επισκευή  θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων σε:

 • Καινούργιες εγκαταστάσεις

 • Παλιές εγκαταστάσεις 

 • Έγχρωμες ή ασπρόμαυρες

 • Αντικατάσταση παλαιών συστημάτων σε μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες, χωρίς αλλαγή των καλωδιώσεων

 • Άμεση αντιμετόπιση βλαβών με γνήσια ανταλακτικά


 Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων σε καινούργιες εγκαταστάσεις

 

 Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση των καλωδίων του θυροτηλεφώνων / θυροτηλεοράσεων και μπουτονιέρας

 • Εγκατάσταση και σύνδεση της μπουτονιέρας στην είσοδο

 • Εγκατάσταση και σύνδεση των θυροτηλεφώνων / θυροτηλεοράσεων

 • Εγκατάσταση και σύνδεση του / των ενισχυτών

 • Έλεγχος καλής λειτουργίας


Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων σε παλιές εγκαταστάσεις

 

 Στις παλιές εγκαταστάσεις υπάρχουν εγκατεστημένα τα καλώδια τα οποία και χρησιμοποιούνται από το παλιό σύστημα θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων.

 • Αποσύνδεση και αποψύλωση των παλιών εξαρτημάτων 

 • Έλεγχος υφηστάμενης καλωδίωσης

 • Εγκατάσταση και σύνδεση των καινούργιων θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων