Κίνηση - ΓεννήτριεςΗλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κινήσεως για :


 • Αντλιοστάσια για άδρευση ή απάντλιση υδάτων με υποστίριξη από γεννήτριες και Inverter.
 • Μηχανοστάσια για:  πισίνες, αερισμό, κλιματισμό.
 • Πιεστικά συγκροτήματα - συστήματα.
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες 0,5Hp εως 200Hp κατασκευή πινάκων αυτοματισμού, ελέγχου και εκκίνησης.
 • Γεννήτριες: αυτόματη εκκίνηση – στάση, τοποθετήσεις, εγκαταστάσεις, πίνακες μεταγωγής ΔΕΗ - ΗΖ, περιοδικούς ελέγχους αυτόματης εκκίνησης, συντηρήσεις, αποκατάσταση βλαβών.
 • Πίνακες αυτοματισμού: μελέτη, σχέδιο, κατασκευή.
 • Πίνακες αυτόματης εναλλαγής αντλιών, κυκλικής εναλλαγής.
 • Μετασχηματιστές υποβιβασμού της τάσεως.
 • Soft starter για μεγάλους κινητήρες που εκκινούν με φορτίο.
 • Αντιμετώπιση βλαβών σε ηλεκτρολογικούς πίνακες. Αντικαθιστούμε: θερμικά, ηλεκτρονικά φλοτέρ, ηλεκτρονόμους, αισθητήρια, μαγνητοθερμικούς διακόπτες, μετασχηματιστές, ρελέ, αυτόματους διακόπτες.
 • Πυροσβεστικά συγκροτήματα: Τοποθέτηση - παράδοση, Περιοδικούς ελέγχους εκκίνησης, συντήριση, αποκατάσταση βλαβών.
 • Παραλληλισμός γεννητριών.