Πιστοποιητικά ΔΕΗ


  


 Πιστοποιητικά ΔΕΗ για επανέλεγχο - Πιστοποιητικά ΔΕΗ  

 

 

  Η ΔΕΗ απαιτεί πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου στις παρακάτω περιπτώσεις

 • Νέα ηλεκτροδότηση

 • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ

 • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ

 • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος

   Το νέο πιστοποιητικό ΔΕΗ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από 1/11/2011 αποτελείται από την:

 • Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη

 • Εκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης

 • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατα ΚΕΗΕ

 • Σχέδια: κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης, μονογραμικό και ηλεκτρικού πίνακα

  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση των νέων πιστοποιητικών ΔΕΗ                               

  Αφού προϋγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης ακολουθεί η σύνταξη του πιστοποιητικού και η παράδοσή του 

 στον ιδιοκτήτη.

  Εάν η εγκατάσταση δεν πληρεί τους ισχύοντες κανονισμούς θα πρέπει να προϋγηθούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις.

 • Μέτρηση της αντίστασης στην γείωση του κτηρίου
 • Μέτρηση καταληλλότητας του αντιηλεκτροπλιξιακού ρελέ
 • Μέτρηση βρόνχου
 • Μέτρηση  της αντίστασης της μονώσεως των αγωγών του ρεύματος
 • Συσφίξεις των ενώσεων μέσα στους ηλεκτρολογικούς πίνακες
 • Αποκατάσταση, διόρθωση, βελτίωση σφαλμάτων της εγκατάστασης και της γείωσης
 • Αντικατάσταση προβληματικών υλικών
 • Έκδοση ( πιστοποιητικού καταλληλότητας ) πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατα ΚΕΗΕ

   Η εταιρεία μας  με συνέπεια και αξιοπιστία θα ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημά σας σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές της αγοράς.

Περιγραφή εικόνας

                                     Όργανο μέτρησης

Περιγραφή εικόνας

                                                   

                                                      ΥΔΕ

Περιγραφή εικόνας

 


              Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
Περιγραφή εικόνας

                                                              Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης

Περιγραφή εικόνας

                                      

                                          Σχέδιο ηλεκτρικής εγκατάστασης