Πιστοποιητικά ΔΕΗ

 

 

Συστήματα ασφαλείας -  συναγερμοί JABLOTRON

 

 

 

Θυροτηλεοράσεις -  Θυροτηλέφωνα

 

 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κάθε τύπου

 

 

 

Κίνηση: Ηλεκτρικοί κινητήρες, Αντλίες, Γεννήτριες

 


Φωτισμός: Οικιών, γραφείων, καταστημάτων 


 

 

Τηλεφωνικά κέντρα - Δίκτυα υπολογιστών

 


 Θεμελιακές γειώσεις

 Αντικεραυνική  προστασία


 


Αυτοματισμοί: Φωτισμού, κινήσεως, βιομηχανίας